Gestió i Administració de comunitats

Untitled-1 copy

 • Constituïm la Comunitat si encara no està feta.
 •  Ens encarreguem de diligenciar el llibre d’actes de la Comunitat.
 • Fem el pressupost anual de despeses i confecció d’un pla d’estalvi per la Comunitat.
 •  Portem un control rigorós dels pagaments i cobraments.
 • Fem la reclamació extrajudicial d’impagats i en cas que sigui necessari interposició gratuïta del procés monitori.
 • Si la comunitat vol, penjem en el taulell d’anuncis  l’extracte mensual, per què pogueu veure en tots los moviments i com està realment el vostre compte.
 •  Es facilitarà al president les claus per accedir al compte corrent online.
 • Custodiem tota la documentació de la Comunitat.
 • Redactem les convocatòries de les juntes generals ordinàries i extraordinàries. Certificats, informes, notificacions, instancies.
 • Assistim a les juntes generals ordinàries i extraordinàries.
 • Redactem les actes i les enviem a tots els propietaris.
 • Servei 24 HORES, 365 dies a l’any d’atenció d’incidències a tots els membres de la Comunitat.
 • Tenim un servei propi de neteja (opcional).
 • Sol·licitud i tramitació de tot tipus de pressupostos per les obres a realitzar a la Comunitat.
 • Gestió dels informes, certificats tècnics i facultatius.
 • Confecció, presentació i seguiment de les instàncies que es presentin als organismes públics.
 • Tramitació de les subvencions i ajuts a què es pugui acollir la comunitat.
 • Assessorament en la contractació de la pòlissa d’assegurança que necessiti la Comunitat i els propietaris,  ja sigui del continent del edifici, contingut del diferents immobles, o de Lloguer de vivienda o local. 
 • Gestió de la tramitació de sinistres amb la companyia asseguradora de la Comunitat, realitzant un seguiment continu, fins la total resolució. Tan si es fa amb la nostra companyía com si es contracta amb un altra.
 • Si voleu podem assistir a la junta ordinaria o extraordinaria per resoldre els vostres dubtes.
 • Declaraciò d’hisenda anual, sen se cap cost extra.

Els nostres preus per l’any 2017

 • En gestió de comunitats el preu es de 3€ x vivenda + IVA 21%, preu minim 50€. En el cas de què el preu mensual no arribi a los 50€, es comtabilitza 50€ + IVA 21%= 60,50€
 • Preu fixe mensual sense cap més despesa de ni de correu, folis ni material de oficina, tampoc desplaçament.
 • En Servei opcional de neteja de escales, cobrem a 8,27€ + IVA 21% = 10, 01€ x hora
 • En el preu inclou los productes de neteja i desplaçament.
 • Fem un preu fixe mensual de 4 setmanes, per tots los mesos de l’any encara què el mes tingui més dies. Els dies de festa es canvien per el dia anterior o el següent pero la escala no es deixa mai sense netejar.
 • En gestiò de lloguers el nostre preu mensual es de 8,27€ + IVA 21% = 10, 01€, si la vivenda es troba en Lleida capital i si es provincia el preu mensual es de 10€ + IVA 21% = 12,10€.

En el cas de impagament de lloguer, no cobrem fins què vostè no cobre.

Deja un comentario

Gestió de comunitats Neteja d'edificis